کترینگ

تهیه غذای سالم خانواده

اگر میخواهید غذای سالم را سر سفره خانواده بیاورید...

نیازمند دانش تغذیه و پخت درست هستید

بسیاری از مشتریان عزیز ما با توجه به ارزش و کیفیت بالای محصولات غذایی سالم همواره نگران...

چگونگی آماده کردن و پخت برخی از آنها هستند

بسیاری از غذاهای خوب نیازمند...

دستورالعملهای دقیق علم تغذیه و آشپزی درست هستند

بسیاری از دستورالعملها را هر کس نمی تواند...

بخوبی از آب درآورد

و سرانجام اینکه:

زندگی امروزه و شرایط اشتغالات افراد و خاصه خانمها...

مجال زیادی برای صرف وقت لازم برای آشپزی روزانه را نگذاشته است

و یا

در شرایطی که مهمانان ما مایل به خوردن غذاهای سالم در منزل ما هستند...

شاید امکانات ما کفایت نکند

و لذا در همه این موارد ما ناگزیر از تهیه غذای سالم از آشپزخانه ها و تهیه غذاهایی آماده (کترینگ) معتبر هستیم.

بازار خانوادگی اورفام با همکاری قوی ترین کترینگ کشور و متخصصان تغذیه بسته های غذای سالم آماده خانواده را تقدیم می کند.

بزودی و در همین جا...