شاخص سلامت محصولات

شاخص سلامت محصول

بازار خانوادگی ارفام برای اولین بار در کشور برای همه محصولات تولیدی خود شاخص سلامت تعریف و بر روی بسته ها الصاق کرده است. اگرچه هنوز در وزارت بهداشت چنین شاخصی تعریف نشده ولی متخصصان سلامت غذا در دانشگاه تهران بر مبنای آزمایشات اصیل و دقیق اینکار را انجام داده اند. این شاخص رنگی در واقع بر اساس نتایج آزمایشات رتبه سلامت محصول و ارزش آن را از نظر میزان سلامتش نشان میدهد.

شاخص دارای چهار سطح سلامت است که با چهار رنگ مشخص شده است و از رنگ زرد به سمت سبز پررنگ، کیفیت محصولات افزایش مییابد.

هر سطح (رنگ) مشخصات فنی زیر را دارد:

شاخص زرد:محصولات منتخب محلی

شاخص زرد پایین ترین سطح شاخص سلامت است که به محصولات منتخب محلی داده می شود. این گروه، محصولاتی هستند که در روستاهای ایران به صورت طبیعی و سنتی تهیه میشوند و معمولا هیچ نوع ماده شیمیایی در روند تولید و فرآوری آنها بکار نمیرود.

برخی از محصولاتی که در اکوسیستم های طبیعی کشور نیز می رویند از این گروه هستند.

بازار خانوادگی بر اساس خصوصیات اکولوژیک اقلیم ها و نواحی، اگر توانمندیهای بالقوه تولید و یا فرآوری محصولات سالم و طبیعی را در روستاهای کشور شناسایی نماید، با حفظ اصول علمی و بهداشتی محصولات تولیدی، آنها را با عنوان محصولات منتخب محلی وارد چرخه فروش می نمایند.

این تولیدات معمولا بدلیل حجم پایین، ارزش انجام آزمایشات دقیق را ندارند و لذا پایین ترین سطح شاخص سلامت بدانها داده شده است. البته بر اساس کیفیت های لازمه همین نوع محصولات نسبت به محصولاتی که در بازار معمول با نام محصولات محلی یا سالم عرضه می شوند بسیار ارجحیت دارند.

 

شاخص سفید: محصولات در حال مدیریت

محصولات معمولی یا منتخب های محلی که قابلیت انجام فرآیندهای مدیریتی را دارند طی یک برنامه مدون چند ساله برای رفتن به سمت ارگانیک مسیر دوره مدیریت را طی می کننـــد. در این مسیر که 3 تا 5 سال به طول می انجامد، روند تولید و فرآوری و بسته بندی کاملا مدیریت می شوند تا  هیچ مـــــاده شیمیایی مصرف نشود و یا از مواد بی خطر و کم خطر در حداقل ممکن استفاده شود. کیفیت این محصولات قبل از ورورد به بازار بر اساس آزمایشات دقیق تعیین می گردد تا میزان باقیمانده مواد خطرناک در آنها در حد استاندارد سلامت باشد.

این محصولات که عملا محصولاتی با کیفیت سلامت خوب هستند در مسیر مدیریت به عنــــوان محصولات در حال مدیریت و با شاخص سفید شناخته می شوند.

 

شاخص سبز کم رنگ:محصولات مدیریت شده

محصولات در حال مدیریت پس از اتمام دوره مدیریت اولیه، به حدی از کیفیت می رسند که در روند تولید آنها اصلا از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی شود. به این گروه محصولات مدیریت شده گفته می شود که شاخص آنها سبز کم رنگ است.کیفیت این محصولات قبل از ورورد به بازار نیز بر اساس آزمایشات دقیق تعیین می گردد تا فاقد باقیمانده مواد خطرناک باشند.

این گروه عملا بهترین محصولات هستند که در صورت تثبیت و دریافت گواهینامه ارگانیک می توانند به عنوان محصول ارگانیک شناخته شوند.

 

شاخص سبز پر رنگ:محصولات طبیعی، خودرویش و ارگانیک

محصولات طبیعی
گروهی از مواد غذایی هستند که در مسیر تولید آنها هیچ گونه ماده شیمیایی مصرف نمیگردد و کاملا به صورت طبیعی برداشت و بسته بندی میگردند. با توجه به ویژگی این محصولات، بازار خانوادگی آنها را تحت مدیریت دقیق ارگانیک قرار میدهد تا دارای شناسنامه شده و بتوانندگواهینامه های ارگانیک را اخذ نمایند.

محصولات خودرویش(وحشی)
گروهی از محصولات خاص هستند که به صورت خودرویش رشد کـرده و از رویشگاههای طبیعی (بومی) مناطق مختلف برداشت و بسته بندی می گردند. این محصـولات دارای ارزشهای غذایی و گاها طبی بالایی می باشند و لذا مانند محصولات طبیعی درتولیـد، برداشت و بسته بندی این محصولات نیز، هیچ ماده شیمیایی استفاده نمیشود.

با توجه به اينکه اين محصولات در مناطق بکر و بدور از آلاينــده هاي محيطي پرورش يافته و به صورت طبيعي فرآوري مي گردند، بازار خانوادگی نظارت علمي بر روند برداشت و فرآوري آنها را انجام میدهد تا بتوانند به عنوان محصولات ارگانيک گواهينـــامه هاي معتبر را اخذ کـنند.

محصولات ارگانیک
گروهی از محصولات هستند که در مسیر تولید و فـــرآوری آنها هیچگونه ماده شیمیایی استفاده نمیشود و فاقد باقیمانده خطرناک این مواد هستند، این محصولات دارای نشان استاندارد ارگانیک داخلی و خارجی می باشند.

بازار خانوادگی ارفام، محصولات تولیدی گروه شاخص سبز پررنگ که با کیفیت ترین نوع محصولات هستند را از نظر باقیمانده مواد شیمیایی کاملا آزمایش می کند تا اعتماد به سلامت این محصولات به معنی واقعی و صرف نظر از نشان های ارگانیک آنها حاصل گردد.