چاودار

  • نان چاودم طعم دار

    نان چاودم ترکیبی از غلات با ارزش است. اصلی ترین غله آن نوع دورگ چاودار (گندم سیاه) و گندم است و به Triticale معروف میباشد. از چاودار با ارزش ترین نان در اروپا با نام نان روگن تولید می شود.